kadiri zikri nasıl çekilir!!!!

2007-01-30 15:58:00
zikir?

Zikir, Allah’ı anmaktır. Kur’ân’ın sarih emirlerindendir. “Beni anın, ben de sizi anayım” (Bakara Sûresi, 152), “Allah’ı çokça zikredin ki, felaha eresiniz” (Enfal Sûresi, 45) ayetleri, bu konudaki pek çok ayetten sadece ikisidir.
Zikir iki türlü olur:
1- Lisan ile.
2- Kalb ile.

Asıl olan kalbin zikretmesidir. Dil buna sadece bir tercümandır. Yalnız dilde kalan evrad, kalbe intikal etmedikçe, zikir sayılmaz.( İz, Tasavvuf, 243) Tarlada çalışan çiftçinin, dairede çalışan memurun, fabrikada çalışan işçinin Allah’ı hatırlaması, bir zikirdir. Kur’ân-ı Kerîm bu kimseleri şu şekilde metheder: “Öyle insanlar vardır ki, ne bir ticaret, ne bir alışveriş onları Allah’ı zikirden, namazı kılmaktan, zekatı vermekten alıkoyamaz.” (Nur Sûresi, 37)

Bunlar, “dışı sahra-yı kesrette, içi umman-ı vahdette” olan kimselerdir. Dış dünya ve bununla meşguliyet, onların gönül âlemlerini bulandırmaz. İç âlemlerinde vahdet ile teneffüs ederler.

Bütün tarîkatların üssü’l-esası olan zikir, kalbi şeffaflaştırır. Ona letafet kazandırır. O kalbi, ilham esintilerine duyarlı  bir alıcı haline getirir. 

KADİR-İ ZİKRİ:Hz. ALI B. EBU TÂLIB (r.a.) DAN itibaren günümüze kadar süre gelen kadir-i tArikatı, ABDULKADİR GEYLANİ HAZRETLERİYLE ve ŞEYH ALİ KARA HAZRETLERİYLE, bu zikir dervişleri tarafından çekilmektedir.     ``Zikre niyet edeceksin.      Yirmi bir estağfirullah   üç İhlas,    bir Fatiha    okuyup geçmişlerine bağışladıktan sonra,tevekkülü meft yani ölümünü düşünmek ondan sonra rabı ta-i şerif edeceksin,sonra       yüzer tane “lailaheillallah,” “Allah" ve selavatı şerife, getirİLİR.  eğer kadiri çekersen kadiri çekmeye nakşiysen nakşiyi çekmeye devan edeceksin. NAKŞİ ZİKRİ: HZ EBUBEKİR SIDDIK HAZRETLERİNDEN GELMEKTEDİR.nakşi çekenler nefes alıp verirken şu duayı okumalıdır(ilahi ente maksudi ve rızaike matlubi ya mabud)içinden okuyarak  nefesini bırakmalıdır.    kadiri çekersen  nur alır ,vucudun bir hoş olur.ama bu tarikatta yol alam dersen canında bir şeyler hissedem dersen nakşi zikri çekmelisin.    GEDEŞİN MEHMET AMCAYA  BİZLERE ŞEYHİNDEN DUYDUKLARI ANLATTIĞI İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ. 

5116
0
0
Yorum Yaz