KURAN'DA ANLATILAN MUCİZELER

2007-01-03 08:15:00

Kuran'da Anlatılan Mucizeler   HZ. İBRAHİM'E ÖLÜ KUŞUN CANLANDIRILMASI Hani İbrahim: "Rabbim, bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster" demişti. (Allah ona:) "İnanmıyor musun?" deyince, "Hayır (inandım), ancak kalbimin tatmin olması için" dedi. "Öyleyse, dört kuş tut. Onları kendine alıştır, sonra onları (parçalayıp) her bir parçasını bir dağın üzerine bırak, sonra da onları çağır. Sana koşarak gelirler. Bil ki, şüphesiz Allah, üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir." (Bakara Suresi, 260) HZ. İBRAHİM'İN ATEŞTEN KURTULMASI Dediler ki: "Eğer (birşey) yapacaksanız, onu yakın ve ilahlarınıza yardımda bulunun." (Enbiya Suresi, 68) Dediler ki: "Onun için (yüksekçe) bir bina inşa edin de onu çılgınca yanan ateşin içine atın." (Saffat Suresi, 97) Biz de dedik ki: "Ey ateş, İbrahim'e karşı soğuk ve esenlik ol." Ona bir düzen (tuzak) kurmak istediler, fakat Biz onları daha çok hüsrana uğrayanlar kıldık. (Enbiya Suresi, 69-70) Böylelikle ona bir tuzak hazırlamak istediler. Oysa Biz, onları alçaltılmışlar kıldık. (Saffat Suresi, 98) HZ. MUSA'NIN MUCİZELERİ Böylece (Firavun ve ordusu) güneşin doğuş vakti onları izlemeye koyuldular. İki topluluk birbirini gördükleri zaman Musa'nın adamları: "Gerçekten yakalandık" dediler. (Musa:) "Hayır" dedi. "Şüphesiz Rabbim, benimle beraberdir; bana yol gösterecektir." Bunun üzerine Musa'ya: "Asanla denize vur" diye vahyettik. (Vurdu ve) Deniz hemencecik yarılıverdi de her parçası kocaman bir dağ gibi oldu. Ötekileri de buraya yaklaştırdık. Musa'yı ve onunla birlikte olanların hepsini kurtarmış olduk. Sonra ötekileri suda boğduk. Şüphesiz, bunda bir ayet vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değildirler. Ve hiç şüphesiz, senin Rabbin, güçlü ve üstün olandır, esirgeyendir. (Şuara Suresi, 60-68) (Musa) Dedi ki: "Sana apaçık birşey getirmiş olsam da mı?" (Firavun) Dedi ki: "Eğer doğru sözlü isen, onu getir." Bunun üzerine asasını bırakıverdi, bir de (ne görsünler) o, açıkça bir ejderha oluver... Devamı

KABİRLE İLGİLİ AYETLER

2007-01-07 08:09:00

Sizi çağırdığı gün, O'na hamdederek davetine uyarsınız ve kabirlerinizde pek az bir müddet kaldığınızı sanırsınız.İsra  52     Bunlar, yalnız Allah'ın gerçek olduğunu, ölüleri dirilttiğini, gücünün herşeye yettiğini, şüphe götürmeyen kıyamet saatinin geleceğini, Allah'ın kabirlerde olanı dirilteceğini gösterir.  Hac  6     Göğün ve yerin O'nun buyruğu ile ayakta durması O'nun varlığının belgelerindendir. Sonra sizi kabirlerinizden bir çağırmaya görsün, hemen çıkıverirsiniz.Rum  25        Dirilerle ölüler de bir değildir. Doğrusu Allah, dilediği kimseye işittirir. Sen, kabirlerde olanlara işittiremezsin.Fatır  22      Sura üflenince, kabirlerinden Rablerine koşarak çıkarlar.Yasin  51     İnsan, kabirlerde bulunanların çıkarılacağı ve kalblerde olanların ortaya konulacağı bir zamanın geleceğini bilmez mi?Adiyat  9     Ey inananlar! Allah'ın gazabına uğramış milleti dost edinmeyin; inkarcıların kabirde bulunan kimselerden umutlarını kestikleri gibi, onlar da, ahiretten umutlarını kesmişlerdir.Mümtehine  13     Gözleri dalgın dalgın, çekirgeler gibi yayılmış, o çağırana koşarak kabirlerden çıkarlar. İnkarcılar: "Bu, zorlu bir gündür" derler. Kamer  7       O gün çığlığı gerçekten duyarlar; işte o, kabirden çıkış günüdür.Kaf  42      Kabirlerden çabuk çabuk çıkacakları gün, gözleri dönmüş, yüzlerini zillet bürümüş olarak sanki dikili taşlara doğru koşarlar. İşte bu, onlara söz verilmiş olan gündürMearic  43  ... Devamı

FAİZ

2007-01-06 08:08:00

BAKARA (275-276-278)   Faiz yiyenler, ancak şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu, onların, "Alış veriş de faiz gibidir" demelerinden dolayıdır. Oysa Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Bundan böyle kime Rabbinden bir öğüt gelir de (o öğüte uyarak) faizden vazgeçerse, artık önceden aldığı onun olur. Durumu da Allah'a kalmıştır. (Allah onu affeder.) Kim tekrar (faize) dönerse, işte onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi kalacaklardır. Allah, faiz malını mahveder, sadakaları ise artırır (bereketlendirir). Allah hiçbir günahkâr nankörü sevmez. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve eğer gerçekten iman etmiş kimselerseniz, faizden geriye kalanı bırakın.   ALİ İMRAN (130)   Ey iman edenler! Kat kat arttırılmış olarak faiz yemeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz.   TEVBE (29)   Kendilerine kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen, Allah'ın ve Resûlünün haram kıldığını haram saymayan ve hak din İslam'ı din edinmeyen kimselerle, küçülerek (boyun eğerek) kendi elleriyle cizyeyi verinceye kadar savaşın.   MÂİDE SÛRESİ (33)   Allah'a ve Resûlüne savaş açanların ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışanların cezası; ancak öldürülmeleri, yahut asılmaları veya ellerinin ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi, yahut o yerden sürülmeleridir. Bu cezalar onlar için dünyadaki bir rezilliktir. Ahirette de onlara büyük bir azap vardır. ... Devamı

BİLGİ VE ÖNEMİ

2007-01-05 08:05:00

BİLGİ VE ÖNEMİ FATIR 28 İnsanlar, yerde yürüyenler ve davarlar da böyle türlü türlü renktedirler. Allah'ın kulları arasında O'ndan korkan, ancak bilginlerdir. Doğrusu Allah güçlüdür, bağışlayandır.   ENAM 38 Yerde yürüyen hayvanlar ve kanatlarıyla uçan kuşlar da ancak sizin gibi birer toplulukturlar. Kitap'da Biz hiçbir şeyi eksik bırakmadık; onlar sonra Rablerine toplanacaklardır.               YUSUF 11 And olsun ki, peygamberlerin kıssalarında, aklı olanlar için ibretler vardır. Kuran uydurulabilen bir söz değildir. Fakat kendinden önceki Kitapları tasdik eden, inanan millete her şeyi açıklayan, doğru yolu gösteren bir rehber ve rahmettir.   YUSUF 76 Yusuf kardeşinin yükünden önce onlarınkini aramaya başladı; sonra kardeşinin yükünden su kabını çıkardı. İşte biz Yusuf'a böyle bir plan kullanmasını vahyettik. Çünkü hükümdarın kanunlarına göre kardeşini alıkoyamazdı, meğer ki Allah dileye. Dilediğimizi derecelerle yükseltiriz. Her ilim sahibinden üstün bir bilen bulunur.               RAD 19 Sana Rabbinden indirilenin gerçek olduğunu bilen kimse, onu bilmeyen köre benzer mi? Ancak akıl sahipleri ibret alırlar.               RAD 43 İnkar edenler: "Sen peygamber değilsin" derler; de ki: "Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah ve Kitap'ı bilenler yeter."               MAİDE 50 Cahiliye devri hükmünü mü istiyorlar? Yakinen bilen bir millet için Allah'tan daha iyi hüküm veren kim vardır ?               ENAM 97 O, yıldızları kara ve denizin karanlıklarında yol bulasınız diye sizin için var edendir. Bilen millet için ayetleri uzun uzadıya açıkladık.             ... Devamı

ALLAH KİMLERİ SEVMEZ?

2007-01-04 08:01:00

1- Allah yeryüzünde fesat çıkaranları –bozguncuları SEVMEZ ? -O, iş başına geçti mi (ya da sırtını çevirip gitti mi) yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya, ekini ve nesli helak etmeye çaba harcar. Allah ise, bozgunculuğu-fesatçılığı sevmez. (BAKARA SURESİ / 205) -Yahudiler: "Allah'ın eli sıkıdır" dediler. Onların elleri bağlandı ve söylediklerinden dolayı lanetlendiler. Hayır; O'nun iki eli açıktır, nasıl dilerse infak eder. Andolsun, Rabbinden sana indirilen, onlardan çoğunun taşkınlıklarını ve inkârlarını arttıracaktır. Biz de onların arasına kıyamet gününe kadar sürecek düşmanlık ve kin salıverdik. Onlar ne zaman savaş amacıyla bir ateş alevlendirdilerse Allah onu söndürmüştür. Yeryüzünde bozgunculuğa çalışırlar. Allah ise bozguncuları sevmez. (MAİDE SURESİ / 64) -"Allah'ın sana verdiğiyle ahiret yurdunu ara, dünyadan da kendi payını (nasibini) unutma. Allah'ın sana ihsan ettiği gibi, sen de ihsanda bulun ve yeryüzünde bozgunculuk arama. Çünkü Allah, bozgunculuk yapanları sevmez." (KASAS SURESİ / 77) 2-Allah israf edenleri SEVMEZ: - Asmalı ve asmasız bahçeleri, hurmaları ve tadları farklı ekinleri, zeytinleri ve narları --birbirine benzer ve benzeşmez- yaratan O'dur. Ürün verdiğinde ürününden yiyin ve hasad günü hakkını verin; israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez. (EN'AM SURESİ / 141) -Ey Ademoğulları, her mescid yanında ziynetlerinizi takının. Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez. (A'RAF SURESİ / 31) 3-Allah günahkâr ve kâfirleri SEVMEZ: -(Bu, Allah'ın) Kendi fazlından iman edip salih amellerde bulunanları ödüllendirmesi içindir. Şüphesiz O, kafirleri sevmez. (RUM SURESİ / 45) -Allah, faizi yok eder de, sadakaları arttırır. Allah, günahkar kâfirlerin hiç birini sevmez. (BAKARA SURESİ / 276) -De ki: "Allah'a ve elçisine itaat edin." Eğer yüz çevirirlerse şüphesiz Allah, kafirleri sevmez. (AL-İ İMRAN SURESİ / 32 4-Allah zalimleri SEVMEZ: -"İman edip salih amellerde bulunanların... Devamı

MUTASAVVIF ESSEYYİD ŞEYH OSMAN NURİ BAĞDADİ (ÖLMEZTOPRAK) HAZRET

2007-02-01 17:40:00

  MUTASAVVIF ESSEYYİD ŞEYH OSMAN NURİ BAĞDADİ (ÖLMEZTOPRAK) HAZRETLERİ NİN HAYATI DOĞUMU: Şeyh Osman Nuri-Bağdadi (r.a.) Hazretleri Hicri {1297},Miladi{1881}yılında Bağdat ilinin Süleymaniye kazasının Biyara köyünde dünyaya gelmiştir. İsmi Osman Nuri Bağdadi'dir. Annesinin adı Seyyide Fehime (r.a.), babasının adı Seyyit Emin (r.a.)'dir.Soyu:“Seyyid-i Şerif”dir.  DIŞ GÖRÜNÜŞÜ:Yüzünü görenlerin anlatımına göre uzun boylu, geniş omuzlu, ten rengi kumrala yakın,yakışıklı, saçları gür ve düzgün,Yüzü yuvarlak, kaşları hilalli, gözleri iri, burunu çok hafifi bir şekilde sola kıvrıktır, –ki seyyid neslinde görülebilen bir özelliktir. biraz kilolu,,ALLAH’IN nuruyla nurlanmış ,yüzünü görenlerin doyasıya bakıp seyredemedikleri çok büyük bir zattır.bu sadece dış güzelliğiymiş ya iç güzelliği...     ÇOÇUKLUĞU VE GENÇLİĞİ:Şeyh Osman Nuri Hazretleri çocukluk ve gençlik yıllarında bir taraftan dünyevi ilimler öğrenip, askeri okullardaki tahsilini yürütürken, diğer taraftan’de babası tarafından Bağdad’ta özel olarak tutulan hocalardan, lisan dersleri alıyor ve Medreselerdeki hoca efendilerden’de Kur’an, Tefsir, Hadis gibi islami ilimleri öğreniyordu. Şeyh Osman Nuri Efendi yukarıda bahsedilen ilimler ve tahsil hayatının yanında, Irak’ın büyük Mutasavvıflarından Şeyh Ömer Ziyaeddin Hazretlerinin dergahında tasavvufi eğitimini de sürdürüyordu.  Şeyh Ömer Ziyaeddin Hazretlerin'den Kuran-ı Kerim, hafızlık, hadis, fikih, kelam, tefsir.....ilimler öğrendi.Osman Nuri Efendi, İstanbul’da askeri okulda teğmen olduktan sonra bağdat’a atanmış ve orada Şeyh Ömer Ziyaeddin ... Devamı

2007 dini günler

2007-01-22 21:09:00

2007 DÎNÎ GÜNLER 20 OCAK 2007 HİCRİ YILBAŞI 29 OCAK 2007 AŞURE GÜNÜ 30 MART 2007 MEVLİD KANDİLİ 16 TEMMUZ 2007 ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI 19/20 TEMMUZ 2007 REGAİB KANDİLİ 10/11 AĞUSTOS 2007 MİRAC KANDİLİ 27/28 AĞUSTOS 2007 BERAT KANDİLİ 13 EYLÜL 2007 RAMAZAN BAŞLANGICI 08/09 EKİM 2007 KADİR GECESİ 12 EKİM 2007 RAMAZAN BAYRAMI 20 ARALIK 2007 KURBAN BAYRAMI... Devamı

Kandiliniz Mübarek Olsun

2007-01-04 08:42:00

Kandiliniz Mübarek Olsun MEVLİT KANDİLİ Hz. Peygamber Efendimizin, doğum yıldönümü dolayısıyla kutladığımız gün.Hz. Muhammed'in doğum gecesi olan, Rebiul-evvel ayının onikinci gecesine denir. Mevlid, doğum zamanı demektir. İslam'da Mevlid gecesi, Rebiul-evvel ayının 11. ve 12. günleri arasındaki gecedir. Hz. Muhammed 'in doğum günü, bütün Müslümanların bayramıdır. müslüman alemi bu gecede en iyi şekilde istifade etmeli,kelime tevhid salavat-ı şerife getirmeli yasin-i şerif ve kuran-ı kerimi  okumalı bu gecede Getirdiği ebedi nura, açtığı saadet caddesine ve sünnet-i seniyyesine yeniden sımsıkı sarılmak ve Mevlid Kandilini vesile ederek ona yeniden biatimizi, bağlılığımızı tazelemek ne yüce bir şeref ve ne büyük bir saadettir. ihvan kardeşlerimizin ise her günü bu gün ki gibi olmalıdır,çünkü ihvan olmanın gayesine ulaşmak efendisine bağlılığında kalıcılığı sağlamak derviş için her günü bu geceler gibi geçirmesiyle mümkündür.yoksa dervişin bir ayrıcalığı olmaz.                 ... Devamı

DİNİ AVATAR

2007-01-02 14:21:00

                 ... Devamı

dini avatarlar 2

2007-01-02 09:33:00

... Devamı

KUTSAL EMANETLER

2007-01-18 16:08:00

Devamı

PEYGAMBER EFENDİMİZİN FAZİLETLERİ

2007-01-18 14:57:00

                 Mevahib-i ledünniyye ve Mirat-i kâinat kitaplarında bildirilen faziletlerinden bazıları şöyledir:Canlılar içinde ilk olarak Muhammed aleyhisselamın ruhu yaratıldı. Hak teâlâ (Her şeyi senin için yarattım, sen olmasaydın, hiçbir şeyi yaratmazdım) buyurdu. Âmine validemiz ona hamile olunca, bütün putlar yüzüstü devrildi. Bütün şeytanlar ve sihir yapan büyücüler âciz kalıp, işlerini yapamaz oldular. Doğunca da bütün putlar yıkıldı. Doğduğu gece, Kisra’nın sarayı yıkıldı. Mecusilerin bin yıldan beri yanan ateşi söndü. Save gölünün suyu kurudu. Safiye Hatun anlatır: Doğduğu gece 6 alamet gördüm: 1- Doğar doğmaz secde etti. 2- Başını kaldırıp “La ilahe illallah inni Resulullah” dedi. 3- Her taraf aydınlandı. 4- Yıkayacaktım, biz Onu yıkadık diye bir ses işittim. 5- Göbeği kesilmiş ve sünnet edilmiş gördüm. 6- Sırtında nübüvvet mührü vardı. İki küreği ortasında “La ilahe illallah Muhammedün Resulullah” yazılı idi. Devamı

ABDESTİ BOZAN ŞEYLER

2007-01-18 14:56:00

Abdesti Bozan Şeyler Yedi şey abdesti bozar ki, şunlardır: 1 — Önden ve arkadan çıkan şeyler: a) Büyük ve küçük abdest bozmak ve yel kaçırmak. b) İhtikan, ya’nî lâvman âletinin ucu ve insan parmağı, arkadan sokup çıkarılınca, etrâfı yaş ise bozar. Kuru ise, yine abdesti tâzelemek iyi olur. c) Erkeklerin ve kadınların idrâr kaçırmamak için önlerine koydukları pamuk fitilin dışarda kalan kısmı ıslanınca bozulur. 2 — Ağızdan çıkan necs şeyler: a) Kay, ağız dolusu olursa. b) Tükürdüğünde, kan tükürükden çok olursa. c) Mi’de ve ciğerden gelen sıvı kan, İmâm-ı a’zama göre az olsa dahî abdesti bozar. d) Kulağa damlatılan yağ, ağızdan çıkarsa, abdest bozulur. 3 — Deriden çıkanlar: a) Kan, cerâhat ve sarı su yalnız olarak çıkarsa. b) Çiçek hastasından ve herhangi bir çıbandan çıkan kan, sarı su, gusl abdestinde yıkanması lâzım olan yere yayılırsa, meselâ, burundan gelen kan, kemikleri geçerse, kulakdan gelen, kulak deliğinden çıkarsa. c) Çıban ve yaradaki kanı, sarı suyu, pamukla emerse. e) Kulak, göbek ve memeden ağrı veyâ hastalık ile sıvı gelirse.f) Sülük çok kan emerse, abdest bozulur.4 — Uyumak:Yan yatarak veyâ dirseğine, yâhud birşeye dayanıp uyursa, abdest bozulur.5 — Bayılmak, deli olmak, sar’a tutmak veyâ yürürken sallanacak kadar serhoş olmak, abdesti bozar.6 — Rükü’ ve secdeleri olan namâzda kahkaha ile gülmek, namâzı da, abdesti de bozar. Fekat, çocuğun bozulmaz. Namâzda tebessüm, namâzı da, abdesti de bozmaz. Yanındakiler işitirse (Kahkaha) denir. Kendi de işitmezse, (Tebessüm) denir.7 — Mübâşeret-i fâhişe, ya’nî çıplak olarak çirkin yerlerini sürtünmek, erkeğin de kadının da abdestini bozar.Abdest aldığını bilip, sonra bozulduğunda şübhe ederse, abdesti var kabûl edilir. Abdesti bozulduğunu bilip, sonra abdest aldığında şübhe ederse, abdest alması lâzım olur.... Devamı

HADİSLER

2007-01-18 14:53:00

٠ İbadetlerin  en kolayı ve en çok faydalısı, az konuşmak ve iyi huylu olmaktır. Hadîs-i Serîf ٠ Akıl gibi mal, iyi huy gibi dost, edep gibi miras ve ilim gibi şeref olmaz. Hazret-i Ali "Radıyallahü anh" ٠ Kul, bir şey varken hamd ederse, Allahü teâla ondan hoşnut olur. Hadîs-î Şerif ٠ Hesaba çekileceğini bildiği halde, haram mal toplamaya devam eden kimseye şaşarım. Hazret-i Osman "Radıyallahü anh" ٠ Allahü teâlânın, farzlardan sonra en sevdiği iş, bir mümini sevindirmektir. Hadîsî Şerif ٠ Bir Müslüman, Terviye günü oruç tutarsa ve günah söylemezse, Allahü teâlâ, onu elbette Cennete sokar.               Hadîs-i Şerif ٠ Arefe günü oruç tutanların, iki senelik günahları affolur. Biri geçmiş senenin diğeri gelecek senenin günahıdır. Hadîsî Şerif  ... Devamı

GÜL RESİMLERİ

2007-01-18 14:44:00

  ... Devamı