SÖZLER

2007-01-18 14:43:00

Haksızlık karşısında eğilmeyiniz; çünkü hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz. (Hz. Ali (r.a))Güzel konuşmanın sırrı, lüzumsuz sözleri terk etmektir. (Hz. Ebubekir)Özü doğru olanın, sözü de doğru olur. (Hz. Ali (r.a))Her gecenin bir gündüzü vardır. (Hz. Ali (r.a))Sakladığın sır senin esirindir. Açığa vurursan sen onun esiri olursun. (Hz. Ali (r.a))Gerçek zengin, bilgisi çok olan insandır. (Hz. Ali (r.a))Hayat, iman ve cihaddır. (Hz. Hüseyin (r.a))Haksızlığa baş kaldırmayanlar, onlardan gelecek her kötülüğe katlanmalıdırlar. (Hz. Ali (r.a))Hiç kimse, diğer bir kimsenin kulu değildir. (Hz. Ali (r.a))Cahillerin kalbi dudaklarında, alimlerin dudakları kalplerindedir. (Hz. Ali (r.a))Mal cimrilerde, silah korkaklarda, karar da zayıflarda olursa işler bozulur. (Hz. Ebubekir (r.a))Hiçbir acı, cehaletten daha fazla zahmet verici değildir. (Hz. Ali (r.a))Fırsatlar da bulutlar gibi çabucak geçer gider. (Hz. Ebubekir (r.a))Bin zulme uğrasan da, bir zulüm yapma. (Hz. Ali (r.a))... Devamı

HADİS-İ ŞERİF

2007-01-18 14:35:00

Ümmetim için, nefislerine söyledikleri affedildi. Ağıza ve tatbik mevkiine konmadıkça."Hz. Muhammed- "Dört şey Arş’ı Azam altındaki hazineden imal edildi. Fatiha, Ayetel Kürsi, menerresulihi, İnna A’teyna."Hz. Muhammed- "Yerdekilere merhamet edin ki, gökteki merhamet etsin."Hz. Muhammed- "Müteşabih Ayetlere tabi olanları gördüğünüzde, işte onlar Allah’ın Kur’anda isimlendirdiği kimselerdir ki, onlardan uzak durur."Hz. Muhammed- "Allah bir kavme azab indirdiğinde, o azab onların içinde olan herkese isabet eder. Sonra amallerine göre baas olunurlar."Hz. Muhammed- "Hased ettiğinizde haddi aşmayın, zanda bulunduğunuzda onu tahkik etmeyin, bir şeyde size bir uğursuzluk hissi gelirse onu geçin ve ancak Allaha tevekkül edin."Hz. Muhammed- "Sahibinin ağzından lanet çıktığı zaman bakar, eğer yöneltildiği kimsede kendisine yol bulursa ona gider, aksi halde kendisinden çıktığı kimseye döner."Hz. Muhammed- "Kardeşinin davetine icabet et. Zira kardeşin için, sen iki durumda bulunursun. Ya o hayır üzeredir ve sen o davette hazır olmaya layıksın. Veya o şer üzerindedir ve sen onu ondan men eder ve hayırla emredersin."Hz. Muhammed- "Allah bir kulunu severse, o kulun yalvarmasını işitmek için, kendisini ibtilaya maruz bırakır."Hz. Muhammed- "Nimete kavuşanların inkarından sakının."Hz. Muhammed- "Hiçbir nefis sahibi canlı yoktur ki, üzerinden yüz yıl geçsin."Hz. Muhammed- "Kim, Allah’ın kullarının, kendisi için ayakta dikilmesine sevinirse, ateşten bir eve hazırlansın."Hz.Muhammed- "Bir şeyde uğursuzluk varsa, kadın’da, at’ta ve evde’dir."Hz. Muhammed- "Sizden birinizin ayakkabı bağı koptuğu zaman, bunu düzeltmedikçe, diğer ayakkabısıyla yürümesin."Hz. Muhammed- "Bana yalan isnad eden, ateşten bir yatağa kendini hazırlasın."Hz. Muhammed- "Taş avı öldürmez ve düşmanı helak etmez, ancak göz çıkarır ve diş kırar."Hz.Muhammed- "Uğursuzluk yorma, şirktir ve bizden hiçbir kimse yoktur ki bu şirkten ona bir şey yaklaşmış olmasın. Ancak tevekkü... Devamı

HADİS-İ ŞERİF

2007-01-18 14:34:00

- "Nazar ve nefes az kaldı kaderi geçecekti. Nefes ve nazardan Allah’a sığının."Hz.Muhammed- "Sakın kendisine verdiğin kıymeti sana vermeyenle arkadaş olma."Hz. Muhammed- "Alim, ilim ve amelin yeri cennettedir. Alim, ilmi ile amel etmezse, ilim ve amel cennette, alim ise cehennemde olur."Hz. Muhammed- "Ulema, Allah’ın kulları üzerinde peygamberlerin eminleridir. Siz onlardan çekinin ve onlara taarruz etmeyin. Onlar hükümet erkanı ile ihtilal etmedikçe ve dünyaya karışmadıkça."Hz.Muhammed- "Ben, İnsanoğlunun geride bıraktığı devirler içinden çağlar boyu seçile seçile geldim ve içinde bulunduğum çağda ortaya çıkarıldım."Hz.Muhammed- "Bir kavme su dağıtan,onların hepsinden sonra su içeçektir."Hz.Muhammed- "Kur’an yedi nuans üzere indirildi. Onun hiçbir harfi yoktur ki, bir hiç zahir, bir de batın mana taşınmasın. Ebu Talip’in oğlu Ali’de bu zahir ve batına ait ilim mevcuttur."Hz. Muhammed- "Ameller niyetlere göre değer kazanır."Hz. Muhammed- "Bilginler, Nebilerin varisleridir."Hz. Muhammed- "İnsanların en hayırlıları, ahmak, aptal diye adlandırılmadıkça kıyamet kopmaz."Hz. Muhammed- "Kıyamet günü herkes birbirinden davacı olur. Hatta tokuşan koyunlar bile.."Hz. Muhammed- "Kabe-i Şerif yıkılarak taşları denize atıldığı vakit, işte o zamanda korkunç alametler olur."Hz. Muhammed- "Şu göğsümde saklı duran birçok ilim var. Ah! Onları taşıtacak erler bulabilsem."Hz. Ali- "İstesem sırf fatiha suresinin tefsiriyle yetmiş beygiri yüklerim."Hz. Ali- "İyi bilin ki vallahi ey Medine ahalisi! Sizler, muhakkak kıyamet gününden 40 gün kadar önce burasını terk edeceksiniz."Hz. Muhammed- "Muhakkak ki kulak, göz, kalp, bunların her biri kendi fiillerinden mesul tutulacaklardır."Hz. Muhammed- "Kıyamet ile ben işte şu iki parmak gibi yakın olarak ba’s olundum."Hz.Muhammed- "Kim bir kardeşini, bir günah sebebi ile ayıplarsa, o günahı işlemedikçe o kimse ölmez."Hz.Muhammed- "Bir iş yapmak istediğin zaman, Allah sana o işten kurtuluş gösterinceye kadar, ya... Devamı

GÜZEL SÖZLER

2007-01-18 14:18:00

"Nazar ve nefes az kaldı kaderi geçecekti. Nefes ve nazardan Allah’a sığının."Hz.Muhammed"Sakın kendisine verdiğin kıymeti sana vermeyenle arkadaş olma."Hz. Muhammed"Ey evlat! Önce nefsine öğüt ver. Onu yola getir, sonra başkalarını. Senin henüz ıslaha muhtaç hallerin var. Gözlerin bir adım ötesini görmüyor. Körleri neyinle yola getirmek sevdasındasın."Abdülkadir Geylânî                                                                                                                    "Alim, ilim ve amelin yeri cennettedir. Alim, ilmi ile amel etmezse, ilim ve amel cennette, alim ise cehennemde olur."Hz. Muhammed "Ulema, Allah’ın kulları üzerinde peygamberlerin eminleridir. Siz onlardan çekinin ve onlara taarruz etmeyin. Onlar hükümet erkanı ile ihtilal etmedikçe ve dünyaya karışmadıkça."Hz.Muhammed "Bir kimse her kimle şakalaşırsa, onun gözünde küçülür ve heybetsiz olur." Hz. Ömer (r.a.) "Akıllı düşman, akılsız dosttan hayırlıdır."Hz. Ali (k.v) "Mesul olduğun şeyle meşgul ol."Hz. Ali (k.v) "Bir adamın sorusundan, onun ne derece akıllı olduğu anlaşılır."Hz. Ömer (r.a.) "İnsanlığı saadeti ilim iledir."Hz. Ali (k.v.) "İlmin zekâtı, başkalarına öğretmektir." "İnsanların kıymeti bilgisiyle ölçülür."Hz. Ali (k.v.) "Aşksız can ölü bilmek gerektir."Hz. Ösman (r.a) "Hayra niyet edince acele et ki, nefsin seni yenip niyetinden caydırmasın."Hz. Ali (k.v) "Şükür, nimetlerin süsüdür."Hz. ... Devamı

ELLİDÖRT FARZ

2007-01-18 19:04:00

                      Ellidört farz - Allahü teâlânın bir olduğuna inanmak. - Helâl yimek ve içmek.  Abdest almak. - Beş vakit namaz kılmak. - Cünüblükten gusl etmek. - Rızkın Allahü teâlâdan olduğuna inanmak. - Helâl, temiz elbise giymek. - Hakka tevekkül etmek. - Kanaat etmek. - Nimetlerinin mukabilinde, Allahü teâlâya şükr etmek. - Kazaya râzı olmak. - Belâlara sabr etmek. - Günâhlardan tevbe etmek. - Allah rızâsı için ibâdet etmek. - Şeytanı düşman bilmek. - Kur’ân-ı kerîmin hükmüne râzı olmak. - Ölümü hak bilmek. - Allahın dostlarına dost, düşmanlarına düşman olmak. - Babaya ve anaya iyilik etmek. - Ma’rûfu emr ve münkeri nehy etmek. - Akrabayı ziyâret etmek. - Emânete hıyânet etmemek. - Dâima Allahü teâlâdan korkup, ferahı (şımarıklığı ve azgınlığı) terk etmek. - Allaha ve Resûlüne itâat etmek. - Günâhdan kaçıp, ibâdetlerle meşgul olmak. - Müslümân âmirlere itâat etmek. - Âleme, ibret nazarıyla bakmak. - Allahü teâlânın varlığını tefekkür etmek. - Dilini, fuhşa âit kelimelerden korumak. - Kalbini temiz tutmak. - Hiçbir kimseyi maskaralığa almamak. - Harâma bakmamak. - Mü’min her hâlde, sözüne sâdık olmak. - Kulağını münkerât dinlemekten korumak. - İlim öğrenmek. - Tartı ve ölçü âletlerini, hak üzere kullanmak. - Allahın azabından emin olmayıp, dâima korkmak. - Müslüman fakirlere zekât vermek ve yardım etmek. - Allahın rahmetinden ümid kesmemek. - Nefsinin isteklerine tâbi olmamak. - Allah rızası için yemek yidirmek. - Kifayet miktarı rızık kazanmak için çalışmak. - Malının zekâtını, mahsûlün uşrunu vermek. - Âdetli ve lohusa olan ehline yakın olmamak. - Kalbini, günâhlardan temizlemek. - Kibrli olmaktan sakınmak. - Baliğ olmamış yetimin mâlını hıfz etmek. - Genç oğlanlara yakın olmamak. - Beş vakit namazı vaktinde kılıp, kazâya bırakmamak. - Zulümle, kimsenin malını yimemek. - Allahü ... Devamı

32 FARZ

2007-01-18 19:01:00

32 FARZ 32 FARZIN 12'Sİ NAMAZDA 6'sı İmanda 5'i İslamda 4'ü Abdeste 3'ü Gusülde 2'si Teyemmünde Namazın farzları 12'dir. 6'sı içinde 6'sıda dışındadır. Dışındakilere şart, içindekilerede Rukun denir. DIŞINDAKİLER: 1-Hadesten Taharet: Abdesti olmayanın abdest alması, cünüp olanında gusülabdesi almasıdır. 2- Necasetten Taharet: Bedenin, elbisenin ve namaz kılınacak yerin temiz olmasıdır. 3-Setr-i Avret: Avret yerlerini örtmek.          Erkeklerde göbeğin üstünden diz kapağının altına kadar.          Kadınların iç yüzü, elbilekleri ve ayak topukları müstesna her           yerinin örtülmesi lazımdır. 4-İstikbâli kıble: Namaza başlamadan kıbleye (Kabeye) dönmektir. 5-Vakit: Namazın vaktinin girmesini beklemek. 6 -Niyet: Kılacağı namaza niyet etmek. İÇİNDEKİLER: 1-İftitah tekbiri: Namaza haşlarken alınan ilk tekbir. 2-Kıyam: Namazda ayakta durmak. 3-Kıraat: Namazda Kur'an-ı kerim okumak. 4-Ruku: Namazda rukuya varmak. 5-Sucut (Secde): Namazda secdeye varmak. 6-Teşhhüt miktarı oturmak; Son oturuşta ettahiyyatü'yü okuyacak kadar oturmaktır. İMANIN ŞARTI 6'D1R.  1-Allah'ın birliğine inanmak.  2-Melklere inanmak.  3-Kitaplara inanmak.  4-Peygamberlere inanmak.  5-Öldükten sonra dirilmeğe inanmak.  6-Hayır ve şerrin Allah'dan geldiğine inanmak. ISLAMIN ŞARTI 5'DİR  1-Namaz kılmak.  2-Oruç tutmak.  3-Zekat vermek.  4-Hacca gitmek. 5-Kelime-i şahadet getirmek (Eşhedu enlâ ilâhe illallah ve eşhedu enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. ABDESTİN FARZI  4'DÜR  1-Ellerini ve yüzünü yıkamak.  2-Kollarını dirsekleriyle beraber yıkamak.  3-Başın dörtte birine mesvetmek.  4-Ayaklarını küçük topukları ile beraber yıkamak. GUSLÜN FARZI 3'DÜR 1-Ağzına dolu dolu su alarak çalkalayıp yıkamak. 2-Burnuna dol... Devamı

NAMAZDAN SONRA DUA

2007-01-18 18:52:00

Namazdan Sonra Duâ Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- namaz kıldıkları zaman sağ eliyle başlarını meshederler ve: Kendisinden başka ilâh bulunmayan Allah'ın adıyle. Rahman ve Rahîm ancak O'dur. Benden üzüntüyü düşünceyi ve hüznü gider ey Rabbim!" (8) derlerdi."Farz namazı kıldığınız zaman, her bir farz namazdan sonra on defa: deyiniz. Böyle diyene bir köle azâd etmiş gibi ecir yazılır." (9) buyururlardı. (8) Buharî, Deavat, 35, 40.(9) Buhârî, Ezan, 155.   Devamı

EZAN DUASI

2007-01-18 18:49:00

Ezan Duâsı Câbir bin Abdullah -radıyallahu anh-dan rivâyet olunmuşdur ki, Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuşlardır; Kim ezanı işittiği zaman: "Ey şu tam da'vetin ve vakti gelen namazın sahibi olan Rabbim! Muhammed aleyhisselâma şefâat vesîlesini ve üstünlüğünü ver. Ve onu kendisine va'detdiğin makam-ı mahmûd'a ulaşdır" derse kıyamet gününde şefâatim ona lâyık olur." (1) (1) Buharî, Ezan, 8; Ebû Dâvud. Salât, 37; Tirmizi, Salât, 43.   Devamı

EVE GİRİNCE OKUNACAK DUA

2007-01-18 18:46:00

Eve Girince Okunacak Duâ "Sizden biriniz bir menzile (eve, konak yerine) indiği zaman: "Yarattıklarının şerrinden Allah'ın tam kelimelerine sığınırım" derse, o evden çıkıncaya kadar hiç bir şey ona zarar veremez. " (22) (22) Buharî, Enbiyâ, 10; Müslim Zikir, 54.   Devamı

EVDEN ÇIKARKEN OKUNACAK DUA

2007-01-18 18:44:00

Evden Çıkarken Okunacak Duâ Evden çıkarken en az üç def'a: "Allah'ın adiyle! Allah bana kâfidir. Allah'a tevekkül ettim. Allah'a dayanmaktan başka kudret ve kuvvet yoktur." (15) duâsını okumalıdır.Yine: "Ey Allah'ım! sapmaktan veya sapdırılmaktan, hatâ etmekten yahûd hatâ etdirilmekten, zulmetmekten ya-hûd zulme uğramaktan, cahillik etmekten yahûd bana cahillik edilmekten, hakkım olmayan bir şeyi istemekten yahûd elimde olmayan bir şeyin benden istenilmesinden sana sığınırım, " (16) demelidir. Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem-Efendimiz: "Evinden çıkarken iki rek'at namaz kıl, seni kötü bir yere gitmekten muhafaza eder, evine girdiğin zaman iki rek'at namaz kıl, seni kötü bir yere girmekten muhafaza eder"(17) buyurmuştur.Sabahleyin evden çıkarken: diyen bir kimseye: "Bu sana kâfidir, himâyeye alındın denilir ve şeytan ondan uzaklaşır gider." (18) (15) Ebû Dâvud, Tirmizî, Neseî'den el Ezkâr, 24.(16) Ebû Dâvud, Tirmizî, Neseî ve İbn Mâce'den el-Ezkâr, 24(17) krş. El-Ezkâr, 24 vd.(18) Ebû Dâvud, Tirmizî ve Neseî'den el-Ezkâr 24 vd. Devamı

YEDİ TAVSİYE

2007-01-18 00:00:00

YEDİ TAVSİYEEbu Zer, Paygamber Efendimizi kastederek: Dostum bana yedi şey tavsiye etti, bunlar: 1- Fakirleri sevip aralarına karışmayı 2- Dünya için benden zengine değil daha fakir olana bakmayı 3- Hiç kimseden bir şey istememeyi 4- Beni arayıp sormasalar bile hısım ve akrabayı gözetmeyi 5- Acı da olsa daima hakkı söylemeyi 6- Allah uğrunda hiçbir tenkitçinin kınamasından korkmamayı 7- Arşın altındaki hazinelerden gelen şu kelimeleri sık sık tekrar etmeyi: "La havle velâ kuvvete illâ billah" Manası: bütün tasarruf ve bütün güç yalnız Allah'ın elindedir. "Eğer Allah'a muhabbetiniz varsa, HABİBULLAH'a itiba edilecek, İttiba edilmez­se, netice veriyor ki: Allah'a muhabbetiniz Devamı

ANA-BABA HAKKI

2007-01-18 11:59:01

ANA-BABA HAKKI Ana-babaya iyilik ve ihsan evlât üzerine farzdır, onlara isyan etmek haramdır.hele de derviş olan ise hiç ve hiç ana babaya itaatsizlik etmemelidir.hakkın rızasını kazanmak için ana ve babaya gerekli sevgi ve saygıyı göstermeli onların kalblerini asla kırmamalı,itaatsizlik etmemeliyiz.  Hadîs-i şeriflerde buyuruldu ki:(Cennet kokusu beşyüz yıllık mesafeden duyulur Ana-babasını Üzenler ve sılâ-l rahmi terk edenler.bunu duyamaz.) [Taberânî](Ömrünün uzun, rızkının bereketli olmasını istiyen, ana-babasına iyilik etsin, sıla-ı rahmde bulunsun!) [İ. Ahmed][Sılâ-i rahm, ana-baba ve yakın akrabayı ziyaret etmek demektir.}(Hanımını anasından Üstün tutana Allah la'net etsin!) [M. Cinan](Allah indinde en faziletli amel, vaktinde kılınan namazdır, sonra ana-babaya iyiliktir.) [Müslim](Ana-babasından biri hayatta olup da, onun rızâsını almıyan, onu küstüren, Cehenneme girmeye müstehak olur.) Eshâb-ı kiramdan biri Ya Resûlallah, ana-baba, evlâtlarına zulmetseler de rızâlarını alamıyan yine Cehenneme gider mi?) diye sorunca, Peygamber aleyhisselâm, üç defa (Evet zulmetseler de...) buyurdu (Beyhekî)Şu hâlde ana-baba zâlim olup, evlâda zulmetseler de, günah işlemeyi emretseler de, yine onları üzmemeye, küstürmemeye çalışmalıdır! Günah olan emirleri yapılmaz ama, yine de onları üzücü söz söylemek caiz olmaz. Ana-baba kötü bile olsa, yine onlarla iyi geçinmelidir! Ziyaretlerini terk etmek büyük günahtır. Hiç olmazsa, selâm göndererek, tatlı mektup yazarak, telefon ederek, bu günahtan kurtulmalıdır! Çocuğun da ana-baba üzerinde hakları 1- Evlâdın annesini iyi yerden almalıdır! Ya'nî çocuğun annesi olacak kız,sâliha ve iyi bir aileden olmalıdır! ileride, çocuk, annesiyle kötülenmemelidir!2- Çocuğa iyi isim koymalıdır! Hadîs-i şerifte buyuruldu ki:(Üç oğlu olup da, birine benim adımı vermlyen, cahillik etmiş olur.) [Taberânî]Ahmed, Mehmed, Mahmûd gibi Peygamber efendimizin isimlerini koymalıdır! Çünkü Allahü teâlâ, (Hatibimin-isminde olan müslüm... Devamı

KUTSAL EMANETLER

2007-01-18 11:08:00

Efendimizin (s.a.v) Sakal-ı Şerif-leri Mübarek (mükemmel) ayak izi. Sahabe-i Kiram'in (r.a.) kılıçları Devamı

SEVDALIYAM GARDAŞ OSMAN ALİME İLAHİSİ

2007-02-01 17:27:00

 DERVİŞLERİN SENİ ÖZLER  SALINARAK GEZİNDİĞİN  HAKKI BİZE SEVDİRDİĞİN. AŞKIN İLE YANDIRDIĞIN, YASLI GÖNÜL SENİ ÖZLER. SABAHLADIĞIN GECELER, ZİKREYLEDİĞİN GECELER. YARIP GEÇTİĞİN CEPHELER, ŞEHİTLER SENİ ÇOK ÖZLER. HAKTAN ALIP HALKA VEREN, FERHAT GİBİ DAĞLAR DELEN. BAHÇENDEKİ YEDİ VEREN, KIRMIZI GÜL YOLUN GÖZLER. TARİHE GEÇMİŞSİN PAŞAM , GÜCÜM YETMEZ Kİ YAKLAŞAM. ANADOLU BUHARA ŞAM , ŞEYH ALİM YOLUN GÖZLER. KOPUNCA KIZIL KIYAMET, CANLAR ALLAHA EMANET. GETİRİP TOPLU ŞEHADET, GİDENLER YOLUNU GÖZLER. İSTİKLAL HARBİ GAZİSİ, O NURLA DOLU MAZİSİ. DEVRİŞLERİN ŞEYH NURİSİ, ŞEYH ALİM YOLUNU GÖZLER. SEVENLERİN KALMAZ NAÇAR, HİMMETİNLE GÜLLER AÇAR. SENİ SEVEN CANDAN GEÇER, DEVRİŞLER YOLUNU GÖZLER İMAM ALİNİN TORUNU , RESUL UZATMIŞ KOLUNU. MEVLADAN ALMIŞ NURUNU, EHLİ BEYT YOLUNU GÖZLER. HEDEFİNİ BULUR OKUN, GÖNÜLLERE SİNER KOKUN. KAVUŞAMAMIZ ELBET YAKIN, AŞIKLAR YOLUN GÖZLER.  SEVDALIYAM GARDAŞ OSMAN ALİME BİR KARA KAŞLIYA SİYAH GÖZLÜYE YANDI BU YÜREĞİM DÖNDÜ DELİYE MALATYADAN GELMİŞ YOZGAT ELİNE SEVDALIYAM GARDAŞ OSMAN ALİME BİR NAZAR ETSEDE DAĞLARI YIKAR BU BAKIŞLARINDAN CINGILAR ÇIKAR OTURMUŞ OSMANIM TESBİHİNİ ÇEKER SEVDALIYAM GARDAŞ OSMAN ALİME KAPISINDAN ZEMZEM SULARI AKAR BÜLBÜLLER TOPLANMIŞ SEYRİNE BAKAR OTURMUŞ DERVİŞLER SEYRİNE BAKAR AĞAMIN BAKIŞI YÜREKLER YAKAR SEVDALIYAM GARDAŞ OSMAN ALİME DOYARMI GÖZLERİM SENİN SEYRİNE BİRKERE DOKUNSAM YEŞİL ELİNE İNDİRMİŞ ŞAPKASINI GÖZÜNÜN ÖNÜNE SEVDALIYAM GARDAŞ OSMAN ALİME ALİM ALİM MENDİLİMİN YEŞİLİ, KAYBETMİŞİM EŞİMİ. BEN YARİMDEN AYRILDIM, SİL GÖZÜMÜN YAŞINI. TAŞA VERDİM YANIMI, TOPRAK EMDİ KANIMI. A... Devamı

Efendimiz doğduğu gün

2007-01-02 10:56:00

pir ALİMİZ doğduğu gün örüşkü ye huzur geldi Efendimiz doğduğu günsemadan melekler indiEfendimiz doğduğu günörüşkü nur ile dolduŞeytanlar sararıp solduÇok garip olaylar olduEfendimiz doğduğu gün   aliseydi ağanın oğlu ne kadar da yüzü nurlu huzur buldu bütün köylü Efendimiz doğduğu gün Devamı